Povlja

su smještena u dubokoj uvali nedaleko istočne punte Brača. Mjesto broji oko 300 stanovnika. U mjestu se nalazi najveća starokršćanska bazilika iz 5-6 st. na Braču. Povaljski prag spada među najstarije i najznačajnije epigrafske spomenike na našem jeziku ćirilicom, a Povaljska listina je najstarija sačuvana listina pisana hrvatskim jezikom ćirilićnim pismom.

Povlja - otok Brač

Linkovi

Saznajte više o Povljima putem slijedećih linkova:

Nekretnine

Ako vas zanima kupnja nekretnina u Povljima provjerite sljedeće linkove:

Kultura

Povaljska listina posjedovna je isprava benediktinskoga Samostana sv. Ivana Krstitelja u Povljima na otoku Braču, napisana na listu pergamene hrvatskom ćirilicom (tzv. bosančicom) 1. prosinca 1250. godine. Danas se čuva u Župnom uredu u Pučišćima na Braču, kamo je dospjela s arhivom povaljskoga samostana što su ga sa sobom u Pučišća kao svoje novo obitavalište donijeli posljednji povaljski redovnici u 19. stoljeću. To je jedan od najstarijih hrvatskih jezičnih i kulturnopovijesnih spomenika, koji nam svojim opsegom i sadržajem, posredno, pruža niz zanimljivih uvida u razne životne aspekte prostora i vremena gdje je nastala, te je nezaobilazan izvor proučavanja raznih humanističkih znanosti.

Povaljska listina

Povaljska listina

Razne informacije o uslugama

koje nisu oglašene na našim stranicama potražite na slijedećem linku: