Bobovišća

su malo selo poljoprivrednika koje je danas gotovo napušteno, sa oko dvadesetak stanovnika. Kuće su tipične pučke seoske, skromne stambene i gospodarske, neke još pokrivene kamenim krovovima.Bobovišća - otok Brač

Linkovi

Saznajte više o Bobovišćima putem slijedećih linkova:

Nekretnine

Ako vas zanima kupnja nekretnina u Bobovišćima provjerite sljedeće linkove:

Kultura

Iznad Bobovišća nalazi se zanimljiva stara gustirna koja je naknadno nadograđivana. Gotovo svaka kuća ima svoj studenac, ne računajući pritom mnoge nadsvođene gustirne po vinogradima i poljima.

Bobovišća - gustirna


Razne informacije o uslugama

koje nisu oglašene na našim stranicama potražite na slijedećem linku: